Skip to main content
onze diensten

BIM coördinatie

De BIM-coördinator vormt het geweten van het projectteam. Namens de initiatiefnemer verbindt de BIM-coördinator alle modellen van het ontwerp-/engineeringsteam en zorgt ervoor dat de ontwikkeling van de informatie (BIM-model, 2D tekeningen, objecteigenschappen) volgens het plan verloopt. De BIM-regisseur heeft een schema opgesteld voor wat er wanneer en door wie geleverd moet worden, en de BIM-coördinator zorgt ervoor dat dit gebeurt en valideert de aangeleverde modellen op basis van de gemaakte afspraken.
De verantwoordelijkheid van de BIM-coördinator in het ontwerpproces is even groot als die van de BIM-modelleurs. Hoewel de BIM-coördinator geen directe invloed lijkt te hebben op de inhoud van het BIM-model, geeft een goed uitgevoerde BIM-validatie een waardeoordeel over het product, een oordeel dat gebruikt kan worden om het ontwerpteam aan te sturen en een eindproduct van toegevoegde waarde te realiseren.

Ondanks dat het ontwerpteam zelf verantwoordelijk is voor integrale afstemming, correcte modelopbouw en complete en correct ingevulde objecteigenschappen wordt er zonder BIM coördinator slechts zelden een foutloos integraal afgestemd coördinatie BIM model opgeleverd dat voor de aannemer meerwaarde oplevert. 

Ieder project verdient een BIM coördinator die uit naam van de initiatiefnemer de kwaliteit van BIM waarborgt. Laat BuildingInfo de BIM coördinatie doen en het BIM-model levert ook meerwaarde op voor de partijen die na het ontwerpproces komen.

Als je meer wil weten kun je natuurlijk contact op nemen met BuildingInfo: 085 06 06 606 of mail ons op info@buildinginfo.nl