Skip to main content

De BIM regisseur is de spin in het web tussen de eigen organisatie en de organisaties waarmee wordt samengewerkt in het project. Een BIM regisseur is op projectmanagementniveau het aanspreekpunt als het om BIM gaat. Hij heeft de regie over het BIM proces van het project en het is zijn taak om ook alle documentatie voor het project te maken of bij te houden. De rol van BIM regisseur kan een gedeelde rol zijn met die van projectmanager. Een BIM regisseur heeft vaak meerdere projecten onder zijn hoede en werkt nauw samen met de BIM coördinatoren. Bij kleinere organisatie worden de taken van BIM regisseur en BIM coördinator vaak samengevoegd en bij één persoon ondergebracht. Iedere taakgroep heeft een eigen BIM regisseur in het project. Gezamenlijk hebben deze de leiding in het project over het BIM proces.

In de voorbereiding op projecten zorgt de BIM manager van de initiatiefnemer ervoor dat er een goed ingerichte Common Data Environment klaar staat om de opdrachtnemers te faciliteren bij het uitwisselen van BIM-modellen.

Als je meer wil weten kun je natuurlijk contact op nemen met BuildingInfo: 085 06 06 606 of mail ons op info@buildinginfo.nl