Skip to main content

Uit het boek: BIM in 8 stappen

Overal in de wereld waar gebruikt wordt gemaakt van 3D modellen in de bouw, wordt het begrip BIM gebruikt om het digitale model en het proces rond het maken en delen van deze modellen te omschrijven. De term BIM betekent simpelweg Building Information Model, of in het Nederlands; Bouw Informatie Model. Ook wordt de afkorting gebuikt als Building Information Management, of in het Nederlands; Bouw Informatie Management. Het Bouw Informatie Model is in feite de virtuele maquette van een ontwerp wat nog gebouwd moet gaan worden. Het proces om dat model te krijgen is het Bouw Informatie Management. BIM bevindt zich overal in de organisatie. Bij het management in de vorm van een strategische visie op informatiebeheer, en bij projecten als gereedschap om de informatie te verkrijgen of te verdelen. Waar vroeger een grote hoeveelheid tekeningen en documenten het project vormden, is dat bij BIM een database geworden waar alle data (BIM-modellen, tekeningen, data en documenten) worden opgeslagen en waar iedereen toegang toe heeft, of kan krijgen. In plaats van kasten gevuld met mappen op locatie, een digitale opslag die overal vandaan te benaderen is. Het beheren van die informatie was vroeger al een serieuze aangelegenheid, maar is met de komst van een voor iedereen toegankelijke database nog belangrijker geworden. De basisgedachte achter deze manier van werken is dat hiermee informatie gedurende de gehele levensloop van het bouwwerk (van ontwerp tot beheer) toegankelijk is voor iedereen die aan het project werkt.

BIM als Bouw Informatie Model

De allergrootste toegevoegde waarde van BIM is dat het een product is van de transparante samenwerking tussen verschillende partijen. Iedere ontwerpende partij die bij het project betrokken is, heeft een eigen BIM-model. Het model van één specifieke discipline heet een aspectmodel. De aspectmodellen van alle ontwerpende partijen worden samengevoegd tot een coördinatiemodel zodat het ontwerp als één geheel kan worden beoordeeld. Tussen de partijen moeten de modellen onderling vaak worden
uitgewisseld en aangepast om deze optimaal op elkaar af te stemmen. Het coördinatiemodel levert een goed beeld van wat er straks gebouwd gaat worden. Hoe groter en complexer het ontwerp, hoe meer partijen er vaak in het proces betrokken zijn. Dat betekent ook vaak dat er meerdere aspectmodellen worden gemaakt. Hoe meer modellen, hoe meer aandacht nodig is voor de coördinatie van het samenvoegen en beheren van het model. Het gezamenlijke doel is een gecoördineerd BIM-model dat een
exacte representatie is van het bouwwerk buiten. Dit model wordt ook wel een digitale tweeling (digital twin) genoemd.

Tijdens het gehele proces, van initiatie tot en met beheren en onderhouden, zijn telkens andere partijen betrokken die ook allemaal een andere informatiebehoefte hebben. Tijdens de ontwerpfase is het ontwerpteam betrokken en dient het model om inzicht te krijgen in hoeverre het ontwerp voldoet aan de prestatie-eisen. Het model wordt in deze fase dan ook wel het prestatiemodel genoemd. Wanneer de ontwerpfase is afgerond, wordt het prestatiemodel aan het uitvoeringsteam overgedragen. Zo kan het verder worden uitgewerkt zodat het uiteindelijk voor de uitvoering kan worden gebruikt. In die fase wordt het BIM-model een productiemodel genoemd. Nadat het ontwerp is uitgevoerd kan het BIM model en alle verzamelde informatie worden gebruikt voor onderhoudstoepassingen, een zogenaamd As Built model.

Informatiebehoefte
Als veel partijen samenwerken aan één doel, zijn heldere afspraken nodig. Dus om ervoor te zorgen dat alle partijen de informatie krijgen die ze nodig hebben, worden afspraken gemaakt waarin wordt bepaald wie welke informatie levert, op welk moment en op
welke manier. Het maken van afspraken over proces en informatie is cruciaal, want zonder deze afspraken wordt het verzamelen van informatie chaotisch en is deze uiteindelijk niet te valideren. Geef het proces richting en krijg wat je nodig hebt door goede
afspraken te maken. Als initiatiefnemer ben je gebaat bij een financieel succesvol project en kun je de vruchten van de meerwaarde van BIM plukken door informatie te verzamelen die voor alle projectpartners van belang is.

BIM als Bouw Informatie Management

Om tot een BIM model te komen zul je afspraken moeten maken over taken, rollen en verantwoordelijkheden; wie doet wat en wanneer en hoe wordt dat dan geleverd. Minstens net zo belangrijk als het model zelf is . Geen goed proces, geen goed resultaat. Het proces dus is iets waar je veel aandacht aan moet besteden. Voorbereiden van een project is Tijd investeren in een goed doordacht BIM proces is tijd die je dubbel en dwars weer terugverdient tijdens het project. Denk in de voorbereiding tenminste aan:

  • Hoe wordt de informatie 24/7 toegankelijk gemaakt?
  • Wat zijn de acceptatie criteria voor het BIM aspectmodel
  • Wat zijn de acceptatie criteria voor het coördinatiemodel
  • Wat zijn de rollen, taken en verantwoordelijkheden (wie doet wat)
  • Hoe worden de modellen gevalideerd?
  • Hoe worden de gevonden discrepanties gecommuniceerd?
  • Welke afspraken zijn er over versiebeheer?

 

Als je meer wil weten kun je natuurlijk contact op nemen met BuildingInfo: 085 06 06 606 of mail ons op info@buildinginfo.nl