Skip to main content

Cinema | Amsterdam | bioskoop / kantoorgebouw |  TO-UO |2022 – 2023 | HOMINES BOUW

In opdracht van bouwbedrijf Homines kreeg BuildingInfo de coördinatie bij de afstemming van het ontwerpteam tijdens de overdracht aan de aannemer. Het DO van dit complexe ontwerp moest in samenwerking met het ontwerpteam verder worden uitgewerkt tot het UO. De BIM basis ILS was het acceptatie criterium van de aannemer vanwaar deze al haar onderaannemers kon voorzien van de juiste informatie. de taak van BuildingInfo was erop toezien dat de modellen aan de BIM basis voldoen, want alleen dan heeft BIM meerwaarde voor de aannemer.

Het toekennen van de juiste materialen in het BIM model helpt enorm wanneer dat consequent gebeurt. In de artistimpressie hieronder is duidelijk te zien waar welk materiaal wordt toegepast. In het BIM model was dat ook goed doorgevoerd zodat de aannemer aan het bedrijf dat de betimmering leverde exact kon laten zien wat de opgave was.

materialisering, van visie naar BIM

materialisering, van visie naar BIM