Skip to main content
over ons

Issue Management

In een BIM proces worden modellen van verschillende disciplines uitgewerkt tot een realiseerbaar integraal model. Om tot dit realiseerbare model te komen moet er veel onderlinge afstemming plaatsvinden. Een integraal BIM model is complex, de verschillende modellen moeten in elkaar passen. Gedurende het proces worden veel knelpunten tussen de verschillende disciplines zichtbaar. Deze knelpunten, issues genaamd, ontstaan naar mate de modellen verder uitgewerkt worden.

Door gedurende het proces overzicht te houden van deze issues, werken we naar een betrouwbaar BIM model toe. Hierbij is het van belang dat het projectteam zijn verantwoording neemt en deze issues meenemen in de uitwerking van de modellen. Zo voorkom je aan het eind een Issue Tsunami.