EDGE STADIUM, AMSTERDAM

Over dit project

BIM REGIE EN COORDINATIE TIJDENS ENGINEERING FASE | 2020

In een BIM-regisserende rol was BuildingInfo betrokken van de TO fase tot de UO fase bij deze herontwikkeling. Wat dit project uniek maakte is wens om bij dit project de materialen van de objecten volgens opgave van het Madaster in het BIM model in kaart te brengen. Hierdoor kan bij de toekomstige sloop van het gebouw in kaart worden gebracht welke materialen voor hergebruik geschikt zijn. De toekomst wordt vandaag gemodelleerd!

Omdat het een uitbreiding op een bestaand bouwwerk betreft, werd er een 3D scan van de bestaande situatie gemaakt zodat de engineering van de uitbreiding hier foutloos op aan kon sluiten.