NIEUW STADION FEYENOORD, ROTTERDAM

Categorie
ONTWERP BIM REGIE COORDINATIE
Over dit project

BIM REGIE EN COORDINATIE BIJ ONTWERP NIEUW STADION | 2018 – HEDEN

Het nieuwe stadion naar ontwerp van architectenbureau OMA is het iconische antwoord op de vraag hoe het stadion van de toekomst eruit dient te zien. Het ontwerp is gebaseerd op een parametrisch model waarmee de constructieve berekeningen konden worden uitgevoerd. Met het BIM model zijn verschillende simulaties uitgevoerd om de zichtbaarheid vanuit de tribunes te onderzoeken, de bewegingen van het publiek tijdens calamiteiten te onderzoeken en de akoestiek te beoordelen. Deze simulaties werden ingezet om beter inzicht te hebben bij ontwerpbeslissingen. Daarnaast diende het BIM voor multidisciplinaire ontwerpafstemming, inzicht in de kosten en gaf daarmee inzicht in de risico’s bij de overdracht aan de aannemer.

Met behulp van Systems Engineering (Relatics) en Lean-technieken zijn de ontwerpers en adviseurs als team in staat om een hoogwaardig ontwerp te maken en de realiseerbaarheid middels BIM te valideren.

In opdracht van projectbureau Feijnoord City leverde BuildingInfo hiervoor een BIM-regisseur die, namens de opdrachtgever, de BIM-uitgangspunten bewaakt bij alle adviseurs, een BIM-coördinator Stadion die de modelvalidatie van het bouwkundige deel op zich neemt en een BIM-coördinator Infra die het ontwerp inpast in het bestaande terrein inclusief spoor, viaduct en ondergrondse leidingen