THEATER DE STOEP, SPIJKENISSE

Categorie
ENGINEERING BIM REGIE COORDINATIE
Over dit project

BIM REGIE EN COORDINATIE TIJDENS TO en UO FASE | 2011-2012

Door de complexe vorm van het ontwerp was werken met een integraal BIM model essentieel voor een foutloze realisatie van dit ontwerp.

BuildingInfo coördineerde in opdracht van VORMbouw de BIM-modellen die leveranciers en onderaannemers aanleverden. Het uiteindelijke model bestond uit 39 aspectmodellen die samen het integrale BIM-model vormden. BuildingInfo controleerde en valideerde alle voor de uitvoering bestemde BIM-modellen in nauwe samenwerking met de werkvoorbereiding en uitvoerder van het project.