TILBURG UNIVERSITY, TILBURG

Categorie
ENGINEERING BIM REGIE COORDINATIE
Over dit project

BIM REGIE EN COORDINATIE TIJDENS VO-DO-TO-UO FASE | 2016-2017

Het onderwijs- en zelfstudiecentrum van KAAN architecten op de campus van de Tilburg University biedt aan 2500 studenten een moderne onderwijsvoorziening met een vloeroppervlakte van ongeveer 11.000 m2.

BuildingInfo heeft in opdracht van VORMontwikkeling het ontwerpteam gecoacht op het inzetten van BIM. Het niveau en de te leveren producten zijn beschreven in een gedetailleerd BIM uitvoeringsplan en Buildinginfo heeft gedurende het proces erop toegezien dat de gwenste kwaliteit van engineering werd behaald. De afstemming en validatie is in het gehele project door audits geborgd. Hierdoor levert het ontwerpteam de juiste zaken op het juiste moment. De projectmanager heeft inzicht in de voortgang en kwaliteit van het ontwerp in een foutloos BIM.

Het resultaat is een robuust model van waaruit rechtstreeks werkvoorbereiding kan plaats vinden. BuildingInfo heeft aanvullend onderdelen gemodelleerd die buiten de contracten van de bouwpartners vielen, maar die voor de uitvoering wel inzichtelijk gemaakt moesten worden.