ZORGBOULEVARD, ZAANSTAD

Categorie
ONTWERP BIM REGIE COORDINATIE
Over dit project

BIM REGIE EN COORDINATIE TIJDENS DO en TO FASE | 2013

Vormbouw, de hoofdaannemer van dit project en onze opdrachtgever, wilde er zeker van zijn dat het aangeleverde model de juiste kwaliteit had voor engineering en uitvoering. BuildingInfo heeft in opdracht van de aannemer bij aanvang van het project een nulmeting gedaan op basis van de aangeboden modellen. Op basis daarvan hebben wij een plan gemaakt waarmee de kwaliteit kon worden afgestemd op de behoefte van de aannemer en de toeleveranciers.

BuildingInfo heeft voor de aannemer van dit project een containermodel gemaakt waarin alle externe modellen van adviseurs en toeleveranciers kunnen worden beheerd. Met behulp van dit containermodel kan de aannemer alle tekeningen maken die voor de uitvoering noodzakelijk zijn, en bovendien relevante hoeveelheden materialen bijhouden.

De toegevoegde waarde van het werken met een containermodel is dat toeleveranciers en onderaannemers kunnen worden aangestuurd met specifieke in plaats van generieke informatie. Deze manier van werken past helemaal in de gedachte van LEAN bouwmanagement.

NB: een containermodel is een coördinatie model gemaakt in Revit waarmee 2D tekeningen kunnen worden geproduceerd.