Skip to main content

RIVM | Utrecht |kantoorgebouw / laboratorium | TO- UO |2016 – 2017 | MEET (Strukton&SPIE)

 

BuildingInfo heeft bij het ontwerp /realisatie van de nieuwbouw de rol van BIM regisseur vervult. Bij dit project waren bouwkunde, constructie en installaties

De huisvesting bestaat uit een gebouw en terrein. Het gebouw bestaat uit diverse bouwdelen waaronder een kantoortoren. Deze bevat kantoren als laboratoria, die geschikt dienen te zijn voor specifieke onderzoeken. Het ontwerp werd omschreven als installaties met een jasje eromheen werd. Tijdens het ontwerp stond het werken middels BIM dan ook centraal. Zoveel installaties afgestemd op de constructie binnen de context van de architectonische uitgangspunten vraagt om BIM natuurlijk.

Eén van de aandachtspunten waar het gebruik van BIM bij geholpen heeft is de stabiliteit van het gebouw. Een belangrijke voorwaarde is dat een laboratorium geen trillingen heeft die de onderzoeken kunnen beïnvloeden. Er werd een stabiliteit analyse uitgevoerd op basis van het prestatie BIM model dat opnieuw na iedere wijziging weer getoetst werd. Het formaat van de sparingen in de hoofddraagconstructie kon de uitkomsten van de analyse sterk beïnvloeden en zo hield het ontwerpteam een vinger aan de pols om te controleren of de eisen op dit vlak ook gehaald werden.