Skip to main content

Voorbereiding, BIM in de organisatie.

Je staat op het punt om het gebruik van BIM in je organisatie te introduceren. Natuurlijk wil je dat de implementatie een groot succes wordt en wil je niet in een van de valkuilen stappen die je kunt tegenkomen. De valkuil waar het gemakkelijkst in wordt gestapt is om als opdrachtgever niet goed op een BIM project te zijn voorbereid. Je kunt het ontwerpteam immers nooit goed aansturen als je zelf niet weet wat de spelregels zijn bij een BIM project, wat er verlangd wordt van het ontwerpteam en wat er verlangd wordt van jou als opdrachtgever. Dus zorg ervoor dat je geïnformeerd bent of wordt zodat je de spelregels kunt opstellen en delen met je eigen organisatie en met het ontwerpteam. Zoals Covey zou zeggen “begin met het doel voor ogen”. Wat wordt het eindproduct en waaraan moet dat voldoen. En oh ja, het kan geen kwaad om ook aan de andere stakeholders te vragen wat zij nodig hebben aan informatie.

In grote lijnen wil je dat er een product wordt gemaakt, een BIM-model, het ontwerp maar dan in 3D en ook nog eens allemaal handige informatie gekoppeld aan die modellen. Want met zo’n BIM model kan je veel voordeel halen, toch…? Tuurlijk en niet alleen jij als opdrachtgever, maar het grote voordeel krijg je bij de overdracht aan de aannemer. Die kan dan direct zien uit welke onderdelen dat bouwwerk bestaat en hoeveel dat er zijn en wat dat kost. Geen vage ramingen meer maar exacte begrotingen, dat noem ik pas nog eens een voordeel, maar is de aannemer echt de enige die hier zijn voordeel uit haalt? Nee natuurlijk niet, de kwaliteit van het ontwerp verbeterd enorm doordat alle partijen tegelijkertijd en integraal aan het ontwerp werken. Geen vergeten hoekjes of onmogelijke knopen. Architect en constructeur die broederlijk een afgestemd ontwerp hebben gemaakt met exact passende installaties erin. Een ontwerp waar alles is doordacht en eigenlijk al gebouwd is lang voordat het gebouwd wordt. En je kunt nog verder gaan en de bouwkosten bijhouden, misschien zelfs de energie consumptie voorspellen. Maar al die mooie bijproducten krijg je alleen wanneer dat BIM-model aan strenge eisen voldoet, eisen zoals dat de onderdelen van het BIM model eigenschappen hebben, zoals materiaal en een herkenningscode. Sowieso is  de belangrijkste eis dat om welke eigenschap het ook gaat, alleen het consequent invullen daarvan leidt tot betrouwbaarheid. en dat is waarom je goede afspraken wilt vastleggen over dat eindproduct, het BIM model.

Zoals je begrijpt heeft de ambitie van de organisatie, wat die met BIM wil bereiken dus, grote impact op de compleetheid van het BIM-model en zullen afspraken per organisatie ook verschillen. Dus zorg ervoor dat je organisatie over die ambitie een visie ontwikkeld die in een later stadium in een plan kan veranderen. Overigens kan je de ambitie altijd volgend jaar weer verder aanscherpen, als je organisatie weer wat verder is of de technologie.

Visies worden pas gedragen door de hele organisatie als iedereen die begrijpt en beter nog ook het nut ervan inziet. Met iedereen bedoel ik hier de medewerkers die er mee moeten gaan werken, voor hun is het belangrijk dat ze weten wat ze moeten doen en waarom ze dat moeten doen. Dus het begint in de organisatie met awareness. De medewerkers, de projectmanagers van je eigen organisatie moeten de ambitie en de spelregels zelf eerst goed kennen want hoe kunnen ze anders zelf ooit aan anderen uitleggen wat er gevraagd wordt en waarom. Je zal dus ook een plan moeten maken hoe je ervoor zorgt dat de spelregels in je organisatie bekent zijn en dat de spelregels kunnen worden gedeeld met de partijen met wie je wilt werken. Een BIM implementatieplan zogezegd.

De eerste stap is dus voor de opdrachtgever; goed voorbereid zijn. Goed opdrachtgeverschap begint met de kennis hoe in een project de werkzaamheden zijn verdeeld en welke verplichtingen er zijn voor zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer. Daar komt ook de regie over de informatie bij, want als je werkelijk van de voordelen van BIM wilt profiteren, zul je een plan moeten hebben voor hoe je die voordelen gaat benutten. Kortom spelregels zodat niemand later voor verassingen komt te staan. Die spelregels bestaan uit een aantal documenten en waarin omschreven staat waarom je BIM toepast, wat je ermee wilt bereiken. Alle doelen die je met het gebruik van BIM wilt behalen, wil je bij het ontwerpteam en later bij het uitvoeringsteam bekend maken, zodat duidelijk is welke handelingen (simulaties, analyses, etc.) moeten worden uitgevoerd om die doelen te halen. Die spelregels die kun je direct al maken zodra je weet dat je BIM in je organisatie wilt gaan toepassen.

Dus je organisatie heeft nodig:

 1. Een visie op de vraag waarom BIM.
  Visie kun je alleen maar zelf ontwikkelen, dat is voor iedere organisatie ander. Mijn tip zou zijn om sowieso de BIM basis ILS als minimale uitvraag te hanteren. Het eindproduct is dan een BIM-model waar aannemers mee uit de voeten kunnen.
 2. Een ambitie, wat kunnen we allemaal met BIM doen, waar heeft het toegevoegde waarde?
  Als je organisatie net met BIM begint moet je de lat niet te hoog leggen en stem je de ambitie daar op af. Natuurlijk kun je in een later stadium meer uit BIM halen maar bedenk dat BIM een gesammtkunstwerk is dus dat alle partijen waar je mee werkt mee moeten in de ambitie.
 3. Een implementatieplan hoe je BIM binnen je organisatie een plek kan geven.
  Het gebeurt te vaak dat partijen met BIM aan de slag gaan zonder dat er een goed plan aan ten grondslag ligt. De architect die werkt met Revit en die kan ook wel een clash controle doen dus dan zitten we toch goed Qua BIM? Vaak wordt het proces dan toch een teleurstelling. Zorg dat je van visie naar plan gaat want een visie hebben is goed maar een plan zorgt voor een goede uitvoering.
 4. Een heldere omschrijving wat de afspraken zijn tussen opdrachtgever en opdrachtnemer mbt BIM, (BIM protocol).
  Het BIM-protocol en de Informatie Levering Specificatie zijn documenten waarmee de spelregels worden vastgelegd en deze worden voor een organisatie vaak eenmalig ontwikkeld en per project specifiek gemaakt. In het BIM-protocol wordt beschreven waarom BIM wordt uitgevraagd, waar de informatie voor nodig is en wat de rechten en de plichten zijn van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.
 5. Een heldere omschrijving van waaraan het BIM model dient te voldoen (BIM acceptatiecriteria).
  De BIM Acceptatiecriteria (Informatie Levering Specificatie) omschrijft enerzijds hoe het BIM-model moet zijn opgebouwd en anderzijds waar de objecten waar het model uit is opgebouwd aan moeten voldoen en welke eigenschappen deze moeten bezitten. In iedere fase van het project heeft het projectteam behoefte aan andere informatie. Naarmate het project vordert, zal de informatiebehoefte veranderen, afhankelijk van het doel waarvoor de informatie nodig is. Als initiatiefnemer wil je van tevoren afspraken maken over de informatie die de teams in de verschillende fases gaan leveren. Dus als je precies weet waar je het BIM-model voor wilt gaan gebruiken, weet je ook welke informatie in welke fase daarvoor nodig is.
 6. Een omgeving (DMS of CDE) waar alle partijen 24/7 modellen, tekeningen en informatie kunnen uitwisselen.
  Je hebt als opdrachtgever een omgeving nodig waar informatie kan worden uitgewisseld. Als opdrachtgever wil je daar ook de baas over zijn. Wie nodig je uit, wie mag uploaden, wie mag downloaden, Wie mag er modellen weer verwijderen en wie mag alleen maar kijken? Deze omgeving niet zelf in regie hebben zorgt mogelijk voor onwenselijke situaties dus zorg dat je zo’n omgeving tot je beschikking hebt. Je kunt hiervoor Trimble Connect gebruiken. of BIM 360 of Dalux. Het werkt net even anders maar in grote lijnen doen al deze programma’s wat ze moeten doen namelijk informatie bewaren en toegankelijk maken.

In deze super leuke zoektocht waarbij je geconfronteerd wordt met moeilijk vragen over ambitie, toekomstvisie, technologie en implementatie weet je het soms niet meer. Neem dan contact op met BuildingInfo want wij weten het wel en we helpen je met het vinden van antwoorden.