Skip to main content

SELECTIE VAN HET ONTWERPTEAM
Het ontwerpteam bestaat niet alleen uit ontwerpende partijen maar ook uit adviserende partijen zoals de bouwfysisch adviseur en de bouwkosten deskundige. Er zijn dus partijen in het team die informatie leveren en die informatie nodig hebben om hun werk te kunnen doen. Welke informatie benodigd is en wanneer hangt dus af van de ambitie van de opdrachtgever en natuurlijk van de aard en complexiteit van de opgave. Afhankelijk van de ambitie zullen bepaalde partijen meer of minder geschikt zijn om aan het project mee te doen. Overigens hoeft gebrek aan bepaalde BIM ervaring geen doorslaggevende factor te zijn om een partij uit te sluiten. Door de juiste begeleiding kun je de vaardigheden van deze partij vaak wel op het gewenste niveau krijgen. Het BIM proces vereist sowieso een nauwe samenwerking tussen de  partijen tijdens de ontwerpfase zodat intensieve begeleiding vaak tot betere resultaten leidt. 

De selectie van een ontwerpteam is dus deels gebaseerd op ervaring, want om bij een onervaren team al meteen met een project met hoge ambitie te starten is niet het beste idee. Wanneer het team geselecteerd is moet er een plan gemaakt worden hoe ze samen de ambities van de opdrachtgever kunnen waarmaken. In een aantal sessies moet je de procedures van de verschillende partijen zien te doorgronden. Hoe werkt de bouwkosten deskundige, welke informatie heeft hij precies nodig? Geldt dat ook voor de volgende fase of is er dan behoefte aan andere informatie en hoe wil hij doe ontvangen; als Excel bestand, als txt bestand of nog anders…? In feite geldt voor iedere informatiestroom dat je moet nadenken van achter naar voren welke informatie is nodig en waar komt het vandaan.

Het is gemakkelijk om te vertellen dat je kunt BIMmen maar een stuk ingewikkelder om procedures van verschillende partijen op elkaar aan te laten sluiten. Zorg als opdrachtgever dus dat je de partijen faciliteert in het bijeenkomen en bij het ontwerpen van nieuwe procedures zodat de ambities kunnen worden gehaald.