Skip to main content

uit het boek: “BIM in 8 stappen”

Stap 4: Definitief BIM-uitvoeringsplan (BUP) vaststellen

Het ontwerpteam is geselecteerd, de contracten zijn getekend. Elke partij heeft een individueel BIM-Uitvoeringsplan (concept BUP) geleverd dat werkbaar is voor zijn eigen organisatie. Nu moeten de verschillende aanpakken worden samengesmeed tot één collectief gedragen aanpak, een BUP waarin alle partijen zichzelf terug kunnen vinden. Een collectieve en uniforme aanpak waar iedereen achter staat zal leiden tot minder fouten in het proces. Een belangrijke factor is dat ook de informatie vragende partijen, zoals de kosten deskundige en het bouwfysisch bureau betrokken zijn bij de ontwikkeling van het BUP. Deze partijen bepalen wanneer welke informatie benodigd is en hoe die moet worden aangeleverd om hun werkzaamheden te kunnen doen.

Leg ook de verantwoordelijkheden van de opdrachtgever vast in het BUP. Hoe faciliteert deze het ontwerpteam: bijvoorbeeld dat er gebruik gemaakt wordt van een Document Management Systeem zodat het BIM team 24/7 toegang heeft tot de data. Hoe is deze omgeving ingericht, wat zijn de procedures van data/informatie uitwisseling. Wanneer wordt de informatie uitgewisseld en hoe wordt deze gevalideerd.

Belangrijk is om specifiek te zijn bij het omschrijven wat er moet gebeuren en hoe je dat aanpakt. Voorkom het gebruik van loze kreten als; “het is mogelijk om” en “zorg ervoor dat”, maar wees duidelijk en compleet.

Vaak zijn er meerdere sessie nodig om met het team een plan te komen. Neem je tijd, want alles wat je nu niet goed hebt afgesproken kan later in het proces alsnog roet in het eten gooien. Als afsluiting wordt een BIM kick-off georganiseerd waar alle gemaakte afspraken aan het gehele team wordt gepresenteerd.

Wat er minimaal in een BUP beschreven moet zijn:

 • Hoe het BIM team is opgebouwd met organogram en verantwoordelijkheden;
 • Hoe het team gaat voldoen aan de acceptatie criteria (ILS) van de opdrachtgever;
 • Wanneer de informatie uit de ILS geleverd wordt;
 • Wie welke informatie levert (demarcatie);
 • Wat het minimale detailniveau moet zijn van de geometrie;
 • Hoe informatie wordt gedeeld en opgeslagen;
 • Hoe de informatie gevalideerd wordt en door wie;
 • Hoe wordt omgegaan met versie beheer;
 • Hoe wordt omgegaan met wijzigingen na goedkeuring;
 • De BIM planning met daarin omschreven op welke momenten informatie wordt gedeeld, wanneer modellen worden gevalideerd ;
 • Welke informatie in het BIM model kan worden gevonden, welke op tekening en welke informatie in overige documenten.
 • afhankelijk van het project kan hier nog meer specifieke informatie aan worden toegevoegd.

LET OP: Het BUP wat wordt gebruikt voor de ontwerpfase is NIET gelijk aan het BUP wat wordt gebruikt voor de engineeringsfase. De ontwikkelende partij heeft andere belangen als een aannemer en heeft ook andere informatie nodig.

Wil je meer informatie over het opstellen van een BIM uitvoeringsplan voor ontwerp of engineeringsfase neem dan contact met ons op. We hebben de kennis en de ervaring.