Skip to main content

Ontwerpen & engineering m.b.v. BIM

De afspraken rond de informatie-uitwisseling zijn gemaakt, de CDE is ingericht, de software is getest, de teams zijn opgeleid, dus het project kan beginnen. Afhankelijk van de aard van de opgave en werkmethode van de ontwerper is geschikte software uitgezocht om het ontwerp inclusief de gevraagde informatie aan de initiatiefnemer aan te bieden. De opleverteams hadden al getest met de verschillende soorten modelleer- en simulatiesoftware en kunnen dus meteen aan het werk!
Het ontwerpproces is in fases verdeeld om van grof naar fijn te kunnen werken en dat geldt natuurlijk ook voor de productie van informatie; van grof naar fijn. De modelleurs van de BIM-modellen produceren de BIM-modellen conform de opgave van de eisen van de initiatiefnemer. Iedere fase wordt afgesloten met een informatielevering waarmee na goedkeuring de geleverde modellen een informatiestatus krijgen. Voordat deze status is behaald, is het verstandig om de informatie niet te delen met partijen buiten het projectteam. Dit vanwege de continue ontwikkeling van het ontwerp en modellen; de kans is groot dat de informatie die gedeeld is de volgende dag al is gewijzigd.

Ontwerp CDE versus engineering CDE

Tijdens het ontwerpproces worden alle modellen en informatie opgeslagen op het Document Management Systeem of common data environment van de initiatiefnemer. Maar hoe zit dat tijdens de engineeringsfase? Maakt het uitvoeringsteam gebruik van dezelfde DMS of heeft de hoofdaannemer zijn eigen omgeving waar informatie op wordt gedeeld? Door een eigen DMS te gebruiken kan de hoofdaannemer snel schakelen bij het toewijzen van nieuwe gebruikers en de rechten daarvan eigen werkprocessen toepassen. Indien wenselijk kan het coördinatiemodel van deze fase periodiek wordt geüpload naar de DMSvan de initiatiefnemer, of de initiatiefnemer krijgt toegang tot de DMS van de hoofdaannemer om zo een vinger aan de pols te kunnen houden.

Werkpakketten en BIM

Wanneer de hoofdaannemer is gecontracteerd zal deze de BIM-modellen overnemen en de bouwvoorbereiding werkzaamheden starten. De prestatiemodellen zijn de basis voor verdere engineering. Je kunt de leveranciers enorm helpen door het prestatiemodel op basis van classificering in werkpakketten op te delen. Dat doe je door de ontwerpende partijen die verantwoordelijk zijn voor het prestatiemodel per werkpakket (dat is de leverancier die een product gaat leveren) een apart ifc model te laten opleveren. De praktijk wijst uit dat een coördinatiemodel delen met de leveranciers en vervolgens verwachten dat deze precies weet hoe de relevante informatie uit het model kan worden gefilterd vaak met een teleurstelling wordt beloond. Wanneer de leveranciers naast het coördinatiemodel ook een werkpakket aspect model aangeleverd krijgen ze precies weten wat er geproduceerd moet worden. Dat scheelt zowel de aannemer veel tijd als de toeleverancier die zich alleen hoeft bezig te houden waar die echt goed in is.