Skip to main content

Remko de Haan is de oprichter van BuildingInfo.

Zo’n 20 jaar geleden was ik als architect werkzaam op een groot bureau. Op een gegeven moment ontstond de vraag om gelijktijdig samen te werken met de constructeur en de aannemer in een digitale omgeving, een zogenaamd Bouw Informatie Model (BIM). Mijn interesse was direct gewekt want eerlijk gezegd stoorde het me mateloos dat informatie over en weer over de schutting werd geworpen. Een project waar echt samen zou worden gewerkt, waar de communicatie direct was en de lijntjes kort klonk als de oplossing voor zoveel hindernissen.

Na dit project was mijn wereld veranderd. Ik was altijd al op zoek naar de optimalisatie en nu leek het of het antwoord een stuk dichterbij was gekomen. Sindsdien ben ik altijd op zoek naar het optimale proces, een proces zonder verspilling van tijd en van energie. Waar de behoefte van een ander duidelijk is gemaakt, zodat informatie op het juiste moment geleverd wordt en precies zoals die ander het ook kan gebruiken. Op dit moment is BIM is steeds meer gemeengoed aan het worden, bijna iedereen in Nederland werkt ermee maar de communicatie tussen de partijen verloopt nog steeds heel stroef. Wat nu de exacte behoefte is bij het merendeel van de projecten nog steeds niet geheel duidelijk net zo min als hoe er gevalideerd wordt of deze data compleet is en correct.

Mijn drijfveer is om deze processen te optimaliseren. Een visie creëren op wat er noodzakelijk is, ervoor te zorgen dat opdrachtgever en opdrachtnemer zich op één lijn bevinden en dat data meerwaarde krijgt. Het ontwikkelen van een zienswijze die resultaat gericht is en waar meerwaarde de uitkomst van is. In alle projecten of implementaties waarbij ik betrokken ben zoek ik naar de meerwaarde binnen de context van nut en noodzaak.